00180


 

Antena autoryzacji dostępu i uruchomienia po stronie pasażera (R135).

 

  • Przerwa w obwodzie.
  • Górna wartość skrajna przekroczona.