000152 P0098

 


 

 

Czujnik temperatury powietrza dolotowego 2 (G299):

  • zbyt niski sygnał (dolna granica przekroczona)